Witamy na stronach MR lab - Pracowni 32-kanałowego Rezonansu Magnetycznego Laboratorium Obrazowania Biologicznego i Medycznego CZT BIM

Projekt realizowany na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przez:

II Zakład Radiologii Klinicznej - kierownik prof. dr hab. Olgierd Rowiński
I Katedrę i Klinikę Kardiologii - kierownik prof. dr hab. Grzegorz Opolski
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny - kierownik prof. dr hab. Robert Rudowski

ZAPRASZAMY NA:

Konferencję "Nerkowe i nerkopochodne powikłania radiologicznych środków kontrastowych", która odbędzie się 3 września (czwartek) w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Odbyły się:

- Konferencja "Obrazowanie medyczne - najnowsze trendy w technologii i polskim prawodawstwie"

- Seminarium 30 lipca 2008 - temat “Rheumatoid Arthritis and the Seronegative Spondyloarthropathies”

- POLSKO-AMERYKAŃSKIE SEMINARIUM RADIOLOGICZNE

"Współczesne metody obrazowania w diagnostyce i leczeniu" 5-6 września 2008 w Warszawie